Hjem    EAV  Immunterapi   Diapulse    Biopati   Forskning    Om oss    Kontakt
Diapulse/Curapuls:
Diapulse/Curapuls er apparater som bruker radiobølger til å øke blodgjennomstrømningen og derved oksygenopptaket i cellene. Dette styrker immunforvaret betraktelig. Det brukes mye til behandlig av beinbrudd, brannsår, liggesår og diabetessår, men alle tilstander som har nytte av økt oksygenopptak kan behandles.

Teknologien ble utviklet i USA mellom 30 og 50 tallet, og er brukt av sykehus, kiropraktorer, fysioterapeuter og idrettslag. Diapulse må ikke forveksles med Siemens varmende kortbølgeapparat, som varmer opp vevet.

Behandlingstiden er normalt 30 min pr dag. Akutte skader behandles daglig i ca en uke. Kroniske tilstander behandles daglig 5 dager i uken i 5 uker(sårbehandling) eller mer. Den lengste protokollen er 6 mnd. Alle behandlingsprotokoller er utarbeidet av lege med 40 års erfaring med metoden.

Egne erfaringer:
Case 1 Diabetessår. OBS! Grafiske bilder

Diapulse på Youtube:
https://youtu.be/CHV6WcXXK5M
https://youtu.be/r97oAPavce0
https://youtu.be/F8-YRuuG4pM
https://youtu.be/9ABxtTJ2A6I
https://youtu.be/cqgrlXzIbzM